Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất ,kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật bằng tiếng pháp.

Ngày 27/07/2018, Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội TP Cần Thơ cấp cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc " Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất ,kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật .

Ngày 27/07/2018, Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội TP Cần Thơ cấp cho Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch

Vụ Hoa Đan Móc " Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất ,kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động  trở

lên là người khuyết tật .

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Tin mới đăng

Tin gần đây