Công Ty tham gia hội chợ " Khởi Nghiệp Cần Thơ Lần 3"

Công Ty tham gia hội chợ " Khởi Nghiệp Cần Thơ Lần 3" tại Trung Tâm Thương Mại Sence CiTy Cần Thơ từ ngày 07 - 09/09/2018.

Công Ty tham gia hội chợ " Khởi Nghiệp Cần Thơ Lần 3" tại Trung Tâm Thương Mại Sence CiTy Cần Thơ từ ngày 07 - 09/09/2018.

                        

 

             

 

Tin mới đăng

Tin gần đây