Quản trị và vận hành của Hoa Đan Móc

Quản lý công ty người là giáo viên dạy nghề

- Chuyên môn : được học qua từ năm 1968. Đến năm 1979 tốt nghiệp Cao Đẳng Siêu Phạm Cần Thơ. Năm 2003 là

giáo viên dạy nghề thêu móc của Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật TP Cần Thơ . Năm 2008 là cở sở dạy nghề ,năm 2011

là doanh nghiệp tư nhân. Năm 2018, thay đổi thành Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc.

 - Mô hình kinh doanh : Hiện tại công ty đang kinh doanh bán lẻ : bán hội chợ, lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Các

ngày lễ hội tổ chức tại Cần Thơ, bán khu du lịch Mỹ Khánh, các ngày rằm lớn tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam...

 

- Điểm khác biệt của Công Ty THNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc Cần Thơ:

+ Chỉ dạy nghề cho người khuyết tật

+ Loại sản phẩm này chỉ sản xuất làm bằng tay không sử dụng máy móc nên không làm giả hàng được

+ Không sử dụng kim loại , hóa chất

+  Đây là nghề truyền thống của nhiều nước trên thế giới

+ Mọi lứa tuổi nam , nữ từ 7 tuổi đến 55 tuổi vẫn làm được

+ Làm ở bất cứ mọi nơi như đi xe , đi tàu ...thời gian nào làm cũng được

Sáng kiến có tính hiệu quả cao vì người lao động chỉ bỏ công sức là chủ yếú, không cần trang bị máy móc, công việc phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật và không cần đầu tư chất xám. Đối với người khuyết tật nếu có chỗ ăn, chỗ ở tại nơi sản xuất thì hiệu quả năng suất sẽ bền vững.