Những hoạt động của công ty

Tham gia bán các hội chợ, lễ hội, khu du lịch mỹ khánh, thiền viện trúc lâm phương nam

Tham gia họp mặt hội viên sản phẩm đặc trưng ĐBSCL