QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2024

Ngày 29/3/2024, Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội TP Cần Thơ ra quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất ,kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật cho Hộ Kinh Doanh Hoa Đan Móc.
 

Tin mới đăng

Tin gần đây