Giấy phép kinh doanh bằng tiếng anh

Ngày 03/07/2018,Công Ty đã làm lại giấy phép mới chuyển đổi từ Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc (loại hình một thành viên ) thành Công Ty TNHH TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc(loại hình hai thành viên) Mã Số Doanh Nghiệp : 1801604735 Địa chỉ trụ sở chính : 206/41/10A,Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Việt Nam Điện Thoại : 02923.769.370 Email : hoadanmoc897@gmail.com Website : www.hoadanmoc.com Vốn điều lệ : 70.000.000 đồng

Ngày 03/07/2018,Công Ty đã làm lại giấy phép mới chuyển đổi từ Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan

Móc (loại hình một thành viên ) thành Công Ty TNHH TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc(loại hình hai

thành viên) 

Mã Số Doanh Nghiệp : 1801604735

Địa chỉ trụ sở chính : 206/41/10A,Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Việt Nam

Điện Thoại : 02923.769.370

Email : hoadanmoc897@gmail.com 

Website : www.hoadanmoc.com

Vốn điều lệ : 70.000.000 đồng

 

                                                                 

 

Tin mới đăng

Tin gần đây