Đi bán hội chợ xa để kiếm đầu ra sản phẩm cho người khuyết tật

Từ ngày 02 - 08/10/2018, công ty phối hợp với Sở Công Thương Cần Thơ tham gia Hội chợ công nghiệp - thương mại Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Rạch Giá - Kiên Giang để kiếm đầu sản phẩm cho các em khuyết tật .

Từ ngày 02 - 08/10/2018, công ty phối hợp với Sở Công Thương Cần Thơ tham gia Hội chợ công nghiệp - thương mại Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Rạch Giá - Kiên Giang để kiếm đầu sản phẩm cho các em khuyết tật .

 

                                             

 

      

 

Tin mới đăng

Tin gần đây