Công ty vừa tham gia hội chợ Việt - Nhật vừa tham gia hội chợ Nông Nghiệp Quốc Tế

Ngày 02-04/11/2018 ,công ty tham gia hội chợ Việt - Nhật cùng với Sở Du Lịch Tp Cần Thơ. Ngày 02-06/11/2018, công ty cũng tham gia bán hội chợ Nông Nghiệp Quốc Tế . Tuy 2 hội chợ tổ chức trùng nhau nhưng cty gặt hái cũng được nhiều thành công ,khách hàng ủng hộ khá nồng nhiệt. Hi vọng những kì hội chợ sắp tới sẽ thuận buồm xuôi gió , được các sở ban ngành quan tâm giúp đỡ.

Ngày 02-04/11/2018 ,công ty tham gia hội chợ Việt - Nhật cùng với Sở Du Lịch Tp Cần Thơ.

Ngày 02-06/11/2018, công ty cũng tham gia bán hội chợ Nông Nghiệp Quốc Tế . Tuy 2 hội chợ tổ chức trùng nhau

nhưng cty gặt hái cũng được nhiều thành công ,khách hàng ủng hộ khá nồng nhiệt. Hi vọng những kì hội chợ sắp tới

sẽ thuận buồm xuôi gió , được các sở ban ngành quan tâm giúp đỡ.

                                           

 

Tin mới đăng

Tin gần đây