Công ty được Sở Lao Hội Động Thương Binh Và Xã TP Cần Thơ và Đài Truyền Hình TP Cần Thơ ghé thăm và ghi hình nơi làm việc của các bạn khuyết tật

Ngày 04/09/2018, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc được Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội TP Cần Thơ và Đài Truyền Hình TP Cần Thơ ghé thăm và ghi hình nơi làm việc của các bạn khuyết tật. Ngày 08/09/2018, phóng sự sẽ phát sóng trên đài truyền hình Tp Cần Thơ Công ty rất phấn khởi khi được Sở Lao Động và Đài truyền hình quan tâm và ủng hộ Rất mong sẽ được cộng đồng quan tâm và ủng hộ nhiều hơn

Ngày 04/09/2018, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Đan Móc được Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội TP Cần Thơ và Đài Truyền Hình TP Cần Thơ ghé thăm và ghi hình nơi làm việc của các bạn khuyết tật.
Ngày 08/09/2018, phóng sự sẽ phát sóng trên đài truyền hình Tp Cần Thơ
Công ty rất phấn khởi khi được Sở Lao Động và Đài truyền hình quan tâm và ủng hộ 
Rất mong sẽ được cộng đồng quan tâm và ủng hộ nhiều hơn
 

Tin mới đăng

Tin gần đây