Khởi đầu cho sự thành công

Ngày 7/5/2018, DNTN Hoa Đan Móc tập trung nhân viên người khuyết tật trở lại làm việc. Không khí làm việc rất tươi vui và hăng sai. Rất mong đây là khởi đầu cho sự thành công.
 

Tin mới đăng

Tin gần đây