Công Ty tham gia phiên chợ Tết tại Xí Nghiệp Dược Hậu Giang Cần Thơ

Ngày 31/1/2019, công ty tham gia phiên chợ Tết tại Xí Nghiệp Dược Hậu Giang Cần Thơ. Rất cám ơn Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang đã tạo điều kiện thuận lợi để kiếm đầu ra cho sản phẩm của người khuyết tật .
Ngày 31/1/2019, công ty tham gia phiên chợ Tết tại Xí Nghiệp Dược Hậu Giang Cần Thơ. Rất cám ơn Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang đã tạo điều kiện thuận lợi để kiếm đầu ra cho sản phẩm của người khuyết tật .
 

Tin mới đăng

Tin gần đây