Bán rằm tháng giêng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam

Vào 14 -15 /1 âm lịch ,trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam cho công ty bán tại chánh điện để kiếm đầu ra cho các em khuyết tật. Một việc làm hoan hỉ đầu năm.
Vào 14 -15 /1 âm lịch ,trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam cho công ty bán tại chánh điện để kiếm đầu ra cho các em khuyết tật. Một việc làm hoan hỉ đầu năm.
 

Tin mới đăng

Tin gần đây