Tham gia Sắc Xuân Miệt Vườn 2019

Ngày 21-25/1/2019, công ty tham gia Sắc Xuân Miệt Vườn 2019 tại Bảo Tàng Cần Thơ. Tới hẹn lại lên Sắc xuân năm nay đặc sắc hơn với nhiều loại hình nghệ thuật ,làng nghề truyền thống được tôn vinh vào dịp này.Cùng với Phố Ông Đồ nơi duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt xin chữ lấy lộc đầu năm. Công Ty rất cám ơn Ban giám đốc Bảo Tàng đã tạo điều kiện và bảo tồn nghề truyền thống đan móc để đầu ra sản phẩm của người khuyết tật tốt hơn.

Ngày 21-25/1/2019, công ty tham gia Sắc Xuân Miệt Vườn 2019 tại Bảo Tàng Cần Thơ.
Tới hẹn lại lên Sắc xuân năm nay đặc sắc hơn với nhiều loại hình nghệ thuật ,làng nghề truyền thống được tôn vinh vào dịp này.Cùng với Phố Ông Đồ nơi duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt xin chữ lấy lộc đầu năm. Công Ty rất cám ơn Ban giám đốc Bảo Tàng đã tạo điều kiện và bảo tồn nghề truyền thống đan móc để đầu ra sản phẩm của người khuyết tật tốt hơn.

 

 

Tin mới đăng

Tin gần đây